Úvod

Šestá Bitva Budyně se vydařila tak, jak jsme si jen mohli přát – počasí bylo krásné, ale „tak akorát“, program se podařilo naplnit tak, že v něm nebylo volného místa, v bitvě se nikdo nezranil a diváci, kterých přišlo více než 900, se bavili stejně dobře, jako účastníci.

Kostýmovaných účastníků, když už jsem je zmínil, bylo přes 170 a z nich více než 100 svedlo bitvu v příkopě. Opět se zvedaly dlouhé žebříky, opět duněla děla a rachotily arkebuzy, znovu a zas se nad příkopem vznesl třesk oceli, když se srazily dva šiky mužů v oceli …

Pro diváky–veterány: všimli jste si, že to bylo letos poprvé, kdy na hrad se žebříky útočili Burgunďané? Dali jsme jim tu šanci, ale sami jste viděli, jak nevalně s ní naložili … Smát se jim ale nebudeme, však nám to vrátili v závěrečné řeži a tento ročník skončil vítezstvím vojáků Svatoondřejského kříže.

Ale nebojte se, to byl jen příběh podle pečlivě připraveného scénáře. Švýcarská pěchota neztratila nic ze svého odhodlání a umu a jsme stále připraveni vytáhnout proti vojům Karla Smělého a rozdrtit je,jako tenkrát.

Kdoví, třeba zase za rok na hradě v Budyni nad Ohří.

No content matched your request.