Úvod

 6. Bitva Budyně – 13. srpna 2016 !

Pátý ročník bylo takové vedro,  že shlédnout tento půlkulatý ročník se odvážilo jen málo diváků.  Jsme jim za to vděční a nelitovali jsme námahy a potu je za jejich nadšení pro historii odměnit našimi výkony.  Především boje o hradby s dlouhými žebříky nebo mohutná bombarda našich saských hostů určitě zůstanou v paměti,  ale snad také další prvky programu,  jako soud dlouhých pík švýcarské pěchoty,  burgundské a italské tance v tanečním sále,  strhující šermířské vystoupení,  pestré tržiště nebo dobová hudba či dětská stezka.

Do zbrojnice zavítali i zapřisáhlí pacifisté,  protože podzemí špýcharu bylo asi nejchladnější místo na hradě.  Zato projít táborem nebo shlédnout ukázky v příkopu bylo zážitkem jen pro ty nejteplomilnější diváky.

Rádi oznamujeme,  že přemíra slunce posledního ročníku nás neodradila,  a proto s našimi tradičními spoluorganizátory chystáme další výlet do Burgundských válek na hradě Budyně na Ohří,  a to v sobotu 13. srpna 2016.

Areál otevíráme v 10 h. s celodenním programem.  Hlavní událostí dne zůstává bitva na hradbách,  která začne v 16 h.

Těšíme se na Vás!

No content matched your request.