Úvod

Valais, Wallis, Valle … v různých jazycích se ten kousek země jmenuje různě, ale pořád to znamená totéž: údolí. Dokonce velmi důležité údolí, protože umožňuje průchod mezi dvěma masivy Alp.      A toho vína, co tam rostlo a roste! Není divu, že v roce 1475, kdy na západní hranici Spříseženství zuřily už rok Burgundské války mezi Švýcary a posledním burgundským vévodou Karlem Smělým, stalo se také bitevním polem.

To Savojští, jejichž země přiléhá k Valais na jihozápadě, vytáhli se svými ozbrojenci dobýt toto strategické území silou. Místní páni se bránili, co jim síly stačily, ale jejich situace nebyla dobrá: Savojských bylo mnoho a na jejich straně bojovali i zkušení Burgunďané. Obrana Valais slábla, opevněné město Conthey padlo a usadila se v něm savojská posádka. Cesta k Sionu byla otevřená. Místním velitelům nezbylo, než se dovolat spojeneckých smluv a obrátit se s prosbou o pomoc ke svým sousedům na severu, kde začínalo švýcarské Spříseženství, a zejména bojovný kanton Bern. Dorazí ale vojáci pod prapory s medvědem včas?

Průběh válečného tažení Savojských dnešním kantonem Valais budete moci sledovat na vlastní oči dne 12. srpna 2017 na hradě v Budyně nad Ohří, kde se uskuteční již sedmý ročník historické akce „Bitva Budyně“, tentokráte s názvem „Boj o údolí“.

Komu by snad unikl nějaký detail tohoto klání, nemusí zoufat, protože letos se v průběhu programu bitva v příkopu bude opakovat a budou tedy bitvy dvě (od 13:00 a 16:00)! A nejenom to, diváci nepřijdou o oblíbenou ukázku výcviku s dlouhými píkami, rozptýlení poskytnou muzikanti, šermíři, trh kromě zboží a bohatého občerstvení nabídne i ukázky dobových řemesel, zasvěceného výkladu se návštěvníkům dostane ve zbrojnici nebo při prohlídce tábora a pozváni jsou i tanečníci s ukázkou dvorských tanců burgundské šlechty. Program bude jako již tradičně velmi pestrý, ale děti si jistě najdou čas na stezku rytířských dovedností s disciplínami, které prověří jejich schopnosti stát se malým zbrojnošem či dvorní dámou.

 

No content matched your request.